Je klikt op de rubriek “mijn gegevens” en kan hier je persoonlijke gegevens en leveradressen op elk gewenst moment aanpassen. Enkel de zelf gecreëerde adressen kunnen gewijzigd worden, het hoofdadres kan niet gewijzigd worden.

Indien je het hoofdadres wenst te wijzigen, stuur je een mail naar financien@ambu-life.be en webshop@ambu-life.be. Zo worden je gegevens gewijzigd in de database van onze webshop en van AmbuLife vzw. 

Opgelet: Bij het instellen van een nieuw wachtwoord, mag je enkel letters en cijfers gebruiken en dus GEEN speciale tekens(é,@,$,-,_,....)